fbpx

Openingstijden museum: Di t/m Zo: 11:00 - 17:00

Doesburg, Nederland

Gasthuisstraat 1, 6981 CP

Jaarrekening

Jaarrekening

LALIQUE Jaarrekening

  Bekijk de jaarrekening van 2018

  LALIQUE JAARREKENING 2018(.PDF)

   

  Bekijk de jaarrekening van 2017

  LALIQUE JAARREKENING 2017 (.PDF)

   

  Bekijk de jaarrekening van 2016

  LALIQUE JAARREKENING 2016 (.PDF)

   

  Bekijk de jaarrekening van 2015

  LALIQUE JAARREKENING 2015 (.PDF)

   

  Bekijk de jaarrekening van 2014

  LALIQUE JAARREKENING 2015 (.PDF)

   

  Bekijk de jaarrekening van 2013

   LALIQUE JAARREKENING 2013 (.PDF)

   

  Bekijk de jaarrekening van 2012

  LALIQUE JAARREKENING 2012 (.PDF)

   

  Wilt u ook onze meerjarenbeleidsplan inzien Klik dan hier.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met ons via onze contact pagina

  Het museum huldigt het beginsel van “Cultureel Ondernemerschap” en stelt zich ten doel zoveel mogelijk op eigen kracht de exploitatie te voeren en de ambities waar de maken.

  De stichting heeft opdracht gegeven aan BGH accountancy om de jaarrekening van de stichting op te stellen. BGH accountancy is SRA lid en zij werken volgens deze norm.

  Het is duidelijk dat alert zijn op de kosten een kerntaak is van het museum.
  Het museum werkt dan ook voornamelijk met onbetaalde krachten. Alleen daar waar specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn worden betaalde krachten ingezet.

  De jaarrekening van de stichting laat zien dat het hoofdbestanddeel van de inkomsten tot stand komt door de entreegelden en de arrangementen die gegeven worden in het museum.
  De uitgave van de boekenserie “Microcosmos van René Lalique” draagt eveneens belangrijk bij aan de inkomsten van de stichting.
  Op de derde plaats wordt het inkomen gevormd door de verkoop in de museumwinkel.
  Op de vierde plaats zijn er de giften van verscheidene stichtingen.

  In de afgelopen jaren heeft het museum onder andere kunnen rekenen op de steun van de volgende instanties en bedrijven:
  De Gravin van Bylandt Stichting heeft het voortouw genomen door de schenking van een LED scherm waardoor de vergrotingen in het boek ook op dit scherm te zien zijn. Het werkt zeer stimulerend bij de verkoop van het boek.
  Bij de laatste expositie hebben de “Gestichten Weldadigheid Doesburg”, “Doesburgs Goed” en “Sikkens” een subsidie gegeven. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat de ledschermen en de touchscreens nu ruimer vertegenwoordigd zijn in het museum.

  Steun van deze fondsen zal in de toekomst ook gevraagd worden als het museum op de Commanderij van Doesburg is gevestigd. Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn van groot belang voor de verdere inrichting van het museum. Voor een belangrijk deel van zijn activiteiten is het museum voor collectievorming afhankelijk van particuliere verzamelaars. Het museum dankt in feite zijn bestaansrecht aan particulier initiatief.
  Voor de inrichting van het museum aldaar zullen extra vitrines en verlichting aangeschaft worden.
  Om zoveel mogelijk middelen uit te sparen wordt er bij de aanschaf van huidige vitrines rekening mee gehouden dat deze ook van pas komen in het nieuwe museum.
  Meer fondsen overwegen steun en ook het bedrijfsleven wordt benaderd om steun te geven in de vorm van materialen voor de restauratie van de Commanderij en voorzieningen om ook overige delen van het gebouw te restaureren. Daarnaast worden meerdere fondsen benaderd met de vraag of zij een bijdrage willen verstrekken voor de inrichting van de nieuwe ruimten.
  Het verwerven van financiële steun voor de exploitatie van het museum is momenteel topprioriteit.

  Top