Openingstijden museum: Di t/m Zo: 11:30 - 17:00

Doesburg, Nederland

Gasthuisstraat 1, 6981 CP

Marc Chagall – ‘Edelstenen uit de hemel’

Marc Chagall – ‘Edelstenen uit de hemel’

LALIQUE Tentoonstelling : Marc Chagall - 'Edelstenen uit de hemel'

  EEN TENTOONSTELLING VAN 8 JULI 2018-23 JUNI 2019

   

  Marc Chagall wordt in 1887 in Vitebsk, als Movsja Zacharovitsj Sjagal, geboren.

  Hij studeerde in Sint-Petersburg aan de kunstacademie.
  In 1915 trouwde hij met Bella Rosenfeld, net als hij van Chassidisch Joodse afkomst.

  Zij was zijn muze. Ze kregen één dochter, Ida.

  Naast de omvangrijke collectie van Marc Chagall zal een aantal notities van Chagall te zien zijn en tevens een originele brief van Chagall aan dochter Ida.

  Door zijn Joodse afkomst heeft hij vaak moeten verhuizen voor zijn veiligheid.
  Hij woonde o.a. in Berlijn, Parijs en New York.
  In Parijs raakte hij bevriend met o.a. Guillaume Apollinaire, Robert Delaunay en Fernand Léger. Zijn beste periode!
  Zich maar al te bewust van zijn grootsheid heeft Chagall vanaf 1914 systematisch gewerkt aan de mythevorming rond zijn persoon.

  Hij heeft een aantal aspecten van zijn leven en persoonlijkheid gecultiveerd waardoor een door hem geschapen werkelijkheid over hemzelf is ontstaan.
  Dit beeld heeft gestalte kunnen krijgen door een trouwe groep vrienden en omstanders die hem zeer ten dienste zijn geweest door het in stand houden van de mythe.

  Er bestaat zowel een wetenschappelijke visie gebaseerd op archiefonderzoek als een beeld dat Chagall van zichzelf heeft geschapen.

  Deze combinatie van visies zal als uniek speerpunt binnen deze tentoonstelling gepresenteerd worden.

  Chagalls kleurgebruik mag dat van een jong kind genoemd worden. Hij heeft dit aspect immers zelf altijd gecultiveerd en prominent als kenmerk onderstreept.
  Zijn werk is vrij, liefdevol, ongeremd en niet door reden maar impuls bepaald.
  Volgens Chagall is de Joodse cultuur in de schilderkunst nog nooit zo open en eerlijk afgebeeld met al haar plussen en minnen.

  Na het overlijden van zijn geliefde vrouw Bella in 1944 zijn nog twee vrouwen in zijn leven belangrijk geweest: zijn maîtresse Virginia Haggard – zij schreef het boek ‘My life with Chagall’ – en zijn tweede vrouw Valentina (Vava) Brodsky, die over een groot organisatietalent bleek te beschikken.

  In 1927 tekende Marc de illustraties voor de fabelbundel van Jean de la Fontaine. Hij maakte reizen naar Palestina en Polen in resp. 1931 en 1935 en werkte tot de Tweede Wereldoorlog aan zijn Bijbelillustraties.

  Het was Virginia die Chagall heeft aangespoord tot het ontwerpen en het zich bekwamen in het maken van glas-en-lood ramen voor verscheidene kerken en kathedralen.

  Rondom deze expositie vinden regelmatig lezingen plaats waarbij specifiek ingegaan wordt op Chagalls Joodse achtergrond in relatie tot zijn kunstenaarschap. Zelf zei hij hierover: “als ik geen Jood was geweest, zou ik nooit kunstenaar zijn geworden”.

  De tentoonstelling zal uit drie delen bestaan: juli-november, december-maart en april-juni.

  De tentoonstelling is tot stand gekomen door samenwerking met Leo Verdegaal van ‘Kunsthuis Marc Chagall’ in Bergen, Renate van de Weijer (gastconservator Chagall Studies), Benjamin Mordehai Janssens (conservator Lalique Museum Nederland) en veel particulieren die hun werk in bruikleen hebben afgestaan voor deze tentoonstelling, Een klein deel van de collectie is onbekend werk speciaal gemaakt voor Chagall’s intimi.

  la baie
  LE COQC001
  Details zu Marc CHAGALL CS17-pp Original Lithographie Jerusalem 06-12 Issachar

  musee-lalique.nl / info@musee-lalique.nl / 0313471410 / Gasthuisstraat 1 Doesburg.
  © Lalique Museum Nederland

  Een tentoonstelling van 8 JULI 2018 tot 23 JUNI 2019

  KLIK HIER ALS U INDIVIDUEEL OF MET EEN GROEP EEN ARRANGEMENT MET PIANORECITAL EN LUXE LUNCH WILT BOEKEN IN HET LALIQUE MUSEUM 

   

  U KUNT ONS HELPEN MET HET BEKENDMAKEN VAN DEZE TENTOONSTELLING DOOR
  DE POSTER HIERONDER AF TE DRUKKEN EN OP EEN ZICHTBARE PLAATS TE HANGEN.

  Top