ORGANISATIEOVERZICHT

Organisatieoverzicht Museum Lalique Doesburg

Bij het Lalique Museum werken 48 mensen als freelancer, gidsen, suppoosten, stagiaires, vrijwilligers en mensen die een rol vanuit een werkervaringsplaats vervullen.

Een Raad van Advies adviseert het bestuur en de directie over strategie, beleid en collectie.

Raad van Advies
Voorzitter – De heer Dr. T. (Theo) Kemperman
Bestuurslid – De heer F. (Frans) Leidelmeijer
Bestuurslid – mevrouw E. (Elisabeth) Tuijnman

Commissie van Aanbeveling
De heer drs. W. (Wim) Pijbes
Mevrouw drs. K. (Karla) Peijs

Bestuur stichting ”Societé Musée Lalique Pays Bas”
Voorzitter – De heer Drs. S. (Santino) Melssen:

public relations
subsidieaanvragen
educatie
dagelijkse gang van zaken
stichtingsbeleid

Secretaris/penningmeester – De heer B. (Benjamin) Janssens:

conservator museum
beheer en uitbreiding van collectie door middel van aankopen en bruikleen
documentatie
tentoonstellingen

Medewerkers museum
Directeur – De heer S. (Simon) de Bruin:

personeel
controle administratie
exploitatie museum(winkel)
ICT en marketing
secretariaat
Commanderij

Projectadviseurs – Mevrouw Mr. M. (Milly) Lodeweges & de heer R. (Rob) Verhoef:

aanvraag museumregister/ museumjaarkaart
ondersteuning subsidieaanvragen

Educatieve dienst – De heer Prof. dr. J.M.H. de Moor & Mevrouw Drs. B.T.M. Van Waesberghe:

educatieve lesprogramma’s

Adviseur protocol en ontvangst – Mevrouw M.J.M. (Marga) Boom

Secretariaat – De heer R. (Ron) Stienezen:

administratie/boekingen arrangementen/
telefoon en mailverkeer

Stagiaires:

Mbo
Verkoper detailhandel
Applicatie- en mediaontwikkeling
Medewerker marketing en communicatie
Facilitair leidinggevende

Hbo
Kunst en cultuur
Communicatie en multimediadesign